04 maart 1995  ~  05 juni 2007
 
 
                                                                                                      
 
NED
Mary is een heel mooie en erg grote zwart gemarmerde poes,haar vacht heeft een zeer mooi patroon en ze is super lief. Ze was al wat ouder toen ze bij ons kwam wonen, maar heeft het hier nu prima naar haar zin. Toen we haar gingen halen heeft ze eerst uitgebreid mn schoot uitgeprobeerd .Gelukkig beviel die haar goed en van onze kant was het gelijk liefde op het eerste gezicht
 
ENG
Mary is a very beautiful and very big blotched brown tabby cat, her coat has a very beautiful pattern and she is super sweet. She was slightly older when she came to live with us, but now she feels very much at home here. When we went to collect her she first tried out my lap. Luckily it met with her approval and from our point of view it was love at first sight.
 
 
NED
Mary is een halfzus van Flow en het is erg leuk om bij hen de zelfde karakter trekken te ontdekken ,die ze dus duidelijk van hun moeder hebben gerfd. Mary heeft al een hele show carrire achter de rug en wij hopen haar nog tot Euro te kunnen brengen
 
ENG
Mary is Flow's half-sister and it is nice to discover that they have same characteristics which they clearly must have inherited from their mother. Mary has had a show career behind her and we hope to bring her to European Champion. At last a cat who does enjoy a show! We are very proud of the fact that she was allowed to live with us and we hope that she will do so with pleasure and for many years to come
 
 
Eindelijk een poes die het wel leuk vind op de show! We zijn erg trots dat ze dat ze bij ons mocht komen wonen en we hopen dat ze dat ook met veel plezier en tot in lengte van jaren zal doen.
 
NED

Op 05-06-07 hebben we afscheid van haar moeten nemen. Mary,onze Grand Ol' Lady. We zagen het al een tijdje aankomen. Ze sliep veel,en diep,haar vacht werd wat doffer,haar eetlust wat minder.Op 3 juni kreeg ze een toeval en toen ging het snel. Veel te snel....

 Mary,altijd zo prominent aanwezig. Of ze je nou voor de eerste keer zag of je al door en door kende,iedereen werd door haar op de zelfde manier begroet. Zodra je ergens ging zitten,zat ze naast je en vroeg om een knuffel. Of,als dat te lang duurde naar haar zin,dan ging ze midden in de kamer op de rugleuning van de fauteuil zitten en riep ze je bij d'r.

 Mary was een Maine Coon zoals een Maine Coon hoort te zijn. Onze grote trots.

Wanneer ik in de ogen van Garcia(haar kleindochter)kijk,dan zie ik Mary terug,maar nooit meer zal ik haar 'mrauw' horen wanneer ze het weer eens tijd vond voor een knuffel.

Mary ik mis je.

ENG

On 05-06-07 We had to let her go. Mary, our Grand Ol' Lady. We saw it coming for some time. She slept a lot, and deep, her fur became dull , her appetite less. On 3 June she had a stroke and then went it fast. Far to fast... 

 Mary, always so prominent present. If she met you  for the first time or knew you already through and through , everyone was greeted in the same manner . As soon as you sat down, she sat next to you and asked for  a cuddle. Or, if that lasted too long  to her likings,  she would jump on the back of the armchair in the middle of in the room and call you . 

 Mary was a Maine Coon as a Maine Coon ought to be. Our pride and joy.  When I look into the eyes of Garcia (her granddaughter) , I see Mary, but  I will never hear her 'mrauw' again, when she would think it was about time for a cuddle.  

Mary I miss you. 

 

 

THE LAST ACT OF COMPASSION
(S Hartwell)

She lies there gently breathing,
And she'd like for you to know,
That she's reached the final crisis
And it's time for her to go.

She needs a little help now,
To ease her from this life,
There's nothing left but suffering,
You can see it in her eyes.

The vet has got the answer,
To end her pain and fear,
That last act of compassion,
For a friend you love so dear.

So save her from those last days,
She deserves a final peace,
It's a mercy, not betrayal,
To ease her into sleep.

I know your heart is broken,
Though the pain, in time, will ease,
And at Heaven's gates she's waiting,
On the threshold of a dream.