Lukeriya
 
Geboren/Date of Birth : 27 july 2003
 
28-08-2005 NVVK Hendrik Ido Ambacht CAC
30-10-2005 NLKV Hellevoetsluis CAC