02-10-2000 ~ 01-02-2011
 
 
Precious little Diamonds
 
Diamond is a black tortie silver classic tabby with white female cat. In her still very short life she was ill a few times, and on one occasion we feared for her life for a few weeks, but thanks to the good care of the breeder and  her mother and the efforts of their vet, mr. Staring from Vlaardingen, she made a full recovery. She is my little darling. Thank you very much!
 
Diamond is een zwartschildpad zilver gemarmerd met witte poes. Ze is in haar nog korte leventje een paar keer ziek geweest,waarbij we een keer een paar weken voor haar leven hebben gevreesd,maar dankzij de goede zorgen van de fokster en haar moeder en de inzet van dierenarts Staring uit Vlaardingen is ze er weer helemaal boven op gekomen. Ze is mín scheetje,dank jullie wel!
Didi follows me like a puppy all day and her favourite spot is my lap, or cuddled up in my neck, but for her afternoon nap she always goes to her place in the large climbing tree in our living room.
 
Didi loopt de hele dag als een hondje achter me aan en haar favoriete plekje is dan ook mín schoot of lekker weggekropen in mín nek,maar voor haar middag dutje zoekt ze altijd haar plekje op in de grote klimboom bij ons in de woonkamer.
 
 
She is not impressed by anyone or anything and she is very playful, like a real Maine Coon should be. Diamond also has a passion of her own, shoelaces! Don't try to put on your shoes when she is around ,it's a waist of time. It's even dangerous to walk about the house with that kind of shoes, because she will tackle you when you  least expect it. She is beautiful  typed and grown up to a large lady. Together with Dreamcatcher she gave us beautiful kittens and two of them will stay with us,Gentle Geena and Gracious Garcia
Ze is van niets of niemand onder de indruk en erg speels, zoals een echte Maine Coon hoort te zijn. Ook Diamond heeft haar eigen passie,schoenveters!Probeer maar niet om in haar bijzijn je veters te strikken want dat lukt je toch niet. Ook is het bij ons in huis gevaarlijk om met veterschoenen rond te lopen,want de kans is zeer groot dat wanneer je het het minst verwacht even flink getackeld wordt! Ze is heel mooi van type en is inmiddels uitgegroeid tot een flinke dame. Ze heeft ons met Dreamcatcher hele mooie kittens gegeven,waar we twee zusjes van hebben gehouden, Gentle Geena en Gracious Garcia.
 
 
Didi is now living with our dear friends Marlanda and Jeroen, where she gets all the love and cuddles she deserves.
 
Didi woont nu bij onze goede vrienden Marlanda en Jeroen,waar ze alle aandacht en knuffels krijgt die ze verdient.
 
Op 1 februari 2011 is ze ingeslapen na een hersenbloeding of tumor.