20 april 1999 ~ 31 december 2010
 
 
 
Flow is een blauw zilver met wit gemarmerde poes. Erg grof gebouwd voor een poes en heeft een flinke snuit. Ze is de Queen van onze cattery. Ze zit graag op schoot,maar alleen wanneer het haar uitkomt. Als dat ons dan niet uitkomt kan dat haar niet echt iets schelen , we hebben ons maar aan haar aan te passen. Ze is idolaat van water. Ze is dan ook regelmatig op het aanrecht te vinden bij de kraan,waar ze altijd nog wel een druppeltje water uit weet te peuteren om  daar dan de ramen mee te gaan zemen. Met een volle waterbak van de honden weet ze ook wel raad , gewoon een of twee voorpootjes er in en dan lekker spetteren (de hele keukenvloer nat)en dan daarna natuurlijk meteen ook weer even de ramen zemen . Ze is dus eigenlijk een grote hulp in de huishouding.
 
 
Flow is a blue silver classic tabby with white female cat.Very nice bone for a female cat. She is the queen of our cattery.She likes to sit on our laps, but only when it suits her. If it does not suit us she really does not care, we just have to adjust to her. She is mad about water. She is therefore often to be found on the kitchen sink near the tap from which she always manages to get a drop of water and use that to clean the windows. She also knows what to do with the dogs'waterbowls. Just put one or two front paws in and splash around (wet the entire kitchen floor) and after that clean the windows again. She really is a great domestic help.

 

 
Wanneer Flow krols is,raakt ze tot over haar oren verliefd op Dusty , een van onze Duitse herders,maar die snapt haar bedoelingen niet zo. Gelukkig is Amigo ,onze blauwe h.t.k. ex-kater,altijd bereid om zijn diensten te verlenen,zodat Dusty weer lekker rustig naar z’n mand kan om verder te slapen.
 
 
When Flow is in heat she falls madly in love with Dusty, one of our German Shepherds, but he does not really understand her intentions. Luckily Amigo, our blue pet ex-tomcat, is always prepared to render his services, so Dusty can return to his basket and get back to sleep.
 
 
 
We hebben Flow  drie keer in de kittenklasse uitgebracht. Ze behaalde telkens U1,en een keer BIV en een nominatie voor best in show,ze had een hele mooie show carrière voor de boeg,maar jammer genoeg vond ze het niet zo leuk om door iedereen bekeken te worden.
We entered Flow in the kitten competition  3 times. Every time she got U1, and one time a BIV and a nomination for best in show. She had a beautiful show career ahead of her, but unfortunately she did not like it very much to be looked at by everyone.
 

NED; We hebben haar nog twee keer in de openklasse uitgebracht,maar hebben haar beide keren voortijdig teruggetrokken linten,bekers en titels,maar wel een hele mooie  en lieve poes in huis die ons compleet vertrouwd en voor niets of niemand bang is.

ENG; We have entered her twice in the open competition  but both times we withdrew her, because she started to hiss. Shows are fun, but it is more important that the cat enjoys it too. We rather have a very beautiful and sweet cat in our house, which trusts us completely and is afraid of nothing or nobody, than beautiful ribbons, cups and titles.

 
 
Na drie miskramen hebben we Flow moeten laten steriliseren. Helaas voor haar dus geen eigen kittens,maar ze is een prima pleegmoeder voor de andere kittens bij ons in huis.
After three miscarriages we had to neuter her. It's very sad that Flow won't have kittens of her own, but she is a great stepmother for the other kittens at home.
 
 
 
Flow died of old age when she was almost 12 years old.
 
PAW-PRINTS
(S L Smith)

Paw-prints in the sands of time,
Tracks along an empty beach,
Towards a fate which is not mine,
A destiny out of my reach.

You've gone where I will some day follow,
But for now you're out of sight,
Your years with me was time just borrowed,
Before you returned to heaven's light.

No longer in my sight, you vanished,
Through the veil of time and space,
In my memory you are cherished,
Ambassador of feline race.

Time and tides sweep clean your paw-marks,
Another's paws will tread anew,
But you carved paw-prints in my own heart,
Eternal love-prints, etched by you.

One day I'll see your paw-prints glowing,
Sparkling in the morning dew,
Guiding me at my time of going,
Leading me sunwards, back to you.