Llysgwyn O'Lilly of Siduroy
Geboren/Born; 5 januari 2014
 
 
O'Lilly net geboren / just born
 
       
bijna 7 weken oud / almost 7 weeks old
 
              
10 weken oud / 10 weeks old
        
Dank je wel Annet dat dit lieve, mooie meisje bij ons mocht komen wonen.
 
6 maanden oud / 6 months old
     
 
Lilly 1 jaar oud.